NOVETATS: Ja podeu consultar les noves plantilles-guia de redacció de Protocol de recerca i de Full d'Informació/Consentiment Informat
  ESP | CAT | ENG
 
NOTIFICACIONS
Amb la finalitat  de  complir amb els criteris  establerts en la  legislació vigent i d'acord amb els Procediments Normalitzats de Treball d'aquest Comitè, la presentació de notificacions al CEI/CEIm s'ha de realitzar tenint en compte els següents aspectes:

 


NOTIFICACIONS RELATIVES A ASSAIGS CLÍNICS AMB MEDICAMENT/PRODUCTE SANITARI


Per a aquells assaigs clínics ja autoritzats per l'AEMPS, la documentació de caràcter merament informatiu s'ha de trametre al CEIm tenint en compte els següents aspectes:

---
FORMAT I ADREÇA D'ENVIAMENT: Totes les notificacions han d'enviar-se exclusivament en format digital a través del Portal de Gestión de Ensayos Clínicos del Ministerio de Sanidad y Política Social, a excepció únicament de les comunicacions dels incompliments greus al CEIm, que s'enviaran mitjançant correu electrònic, a la següent adreça: notificacionsceic.germanstrias@gencat.cat
-
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
: Es considera com a tal el justificant de recepció generat automàticament pel Portal de Gestión de Ensayos Clínicos del Ministerio de Sanidad y Política Social.


A continuació pot consultar les notificacions que el CEIm HA DE REBRE i les que NO HA DE REBRE

-
 NOTIFICACIONS RELATIVES A ASSAIGS CLÍNICS AMB MEDICAMENT O PRODUCTE SANITARI


NOTIFICACIONS RELATIVES A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ | ESTUDIS OBSERVACIONALS AMB MEDICAMENT

Un cop rebuda l'aprovació de l'estudi per part del CEI/CEIm, tota la documentació de caràcter merament informatiu ha d'enviar-se al CEI/CEIm tenint en compte els següents aspectes:
---
FORMAT I ADREÇA D'ENVIAMENT: Totes les notificacions s'han d'enviar exclusivament en format digital mitjançant correu electrònic, a la següent adreça: notificacionsceic.germanstrias@gencat.cat

JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
: No s'emetran justificants de recepció de la documentació rebuda. Si necessiten justificant, hauran d'habilitat l'opció de correu denominada “confirmació de lectura del missatge enviat ”.


A continuació pot consultar les notificacions que el CEIm HA DE REBRE i les que NO HA DE REBRE

-
 NOTIFICACIONS RELATIVES A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ | ESTUDIS OBSERVACIONALS AMB MEDICAMENT

 
 
Comitè d'Ètica de la Investigació
 Hospital U. Germans Trias i Pujol

 Ctra. Canyet s/n
08916 Badalona
SECRETÀRIA TÈCNICA
Àngels Fortes Villegas
Tel: 93 497 89 56
ceic.germanstrias@gencat.cat
ADMINISTRACIÓ
Marc Lorente Fortes
Tel: 93 497 89 56
(Ext: 3968)
 
 
 
CEIC HUGTiP- Hospital Universitari Germans Trias i Pujol